IZOLACJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO 1800 ST C

IZOLACJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO 1800 ST C

HT BIO 1100 WYSOKOTEMPERATUROWA MATA Z WŁÓKIEN BIODEGRADOWALNYCH do 1100°C

Opis materiału:

Mata termoizolacyjna HT BIO 1100 to izolacja wysokotemperaturowa produkowana na bazie włókna tlenków wapniowców – Włókna biodegradowalne nie należą one do grupy włókien ceramicznych. Włókna biodegradowalne HT BIO 1100 mają strukturę szklistą. Pod względem toksykologicznym są nieszkodliwe, ulegają biodegradacji.

Zalety i właściwości

Maty izolacyjne biodegradowalne HT BIO 1100 są bezpieczne pod względem higienicznym, poza klasyfikacją, ograniczona trwałość biologiczna, wysoka odporność termiczna, wysoka odporność na wstrząsy cieplne, niskie przewodnictwo cieplne i pojemność cieplna, dostępne produkty w wielu formach.

 

Obszary zastosowań:

Obszary zastosowań mat izolacyjnych wysokotemperaturowych z włókien biodegradowalnych to:

 • wyłożenia ogniotrwałe
 • urządzenia AGD i grzewcze –  piece, kotły, grzejniki
 • przemysł metalurgiczny (metale niezależne, głównie aluminium)
 • przemysł ceramiczny
 • przemysł petrochemiczny

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNA PRODUKTU

 


 

P-PACK -700A, -900 A i 1200A PŁYTY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJĄCE DO 1260°C

Opis materiału:

promapackPłyty P-PACK – są uszczelniającym, twardym materiałem izolacyjnym powstałym na bazie wełny mineralnej, włókna wola stonitowego, ceramicznego i wypełnień mineralnych. Posiadają spoiwa organiczne i nieorganiczne. Dzięki złożonemu składowi cechuje je wysoka odporność termiczna a także wysoka izolacyjność cieplna oraz elektryczna. Materiał nie zawiera azbestu, ale stanowi jego doskonałe zastąpienie. Materiał ma szerokie zastosowanie, dzięki czemu nie musi być ograniczony jedynie do stosowania w uszczelnieniach wysokotemperaturowych.

 

Zalety i właściwości:

Płyty są cienkie, sztywne i lekkie. Posiadają gładką powierzchnię. Po zwilżeniu dają się modelować. Zachowują doskonałą obrabialność i wysoką odporność termiczną. Niewrażliwe na wstrząsy cieplne. Posiada efektywną izolację elektryczną oraz niskie przewodnictwo cieple. Jest niezwilżany przez stopione metale. Zachowuje wysoką odporność na kwasy.

 

Obszary zastosowań:

 • stosowane jako materiał uszczelniający i izolujący,
 • doskonały jako zastąpienie płyt azbestowych
 • przenośniki rolkowe stosowane w przemyśle szklarskim i metalurgicznym
 • uszczelki wysokotemperaturowe
 • tylne warstwy izolacyjne urządzeń termicznych oraz pieców,
 • jako bariera i absorber agresywnych kondensatów AGD,
 • systemy grzewcze,
 • palniki
 • osłona ochronna przy spawaniu

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU

 


 

MATA IZOLACYJNA HT / ALSIFLEX – WYSOKOTEMPERATUROWA MATA CERAMICZNA NA BAZIE WŁÓKIEN GLINOKRZEMIANOWYCH, 1260°C do 1600°C

Opis materiału:

alsiflex_superwoolMaty izolacyjne HT/ ALSIFLEX to doskonałe materiały włókniste w postaci maty ceramicznej. Produkty są lekkie, elastyczne, bardzo odporne na szkodliwe działanie temperatury.

Materiał ten jest bardzo ważnym komponentem w strukturze nowoczesnych, ekonomicznych urządzeń, począwszy od pieców przemysłowych a skończywszy na sprzęcie powszechnego użytku. Jednorodność i struktura włóknista decydują o znakomitych właściwościach technicznych. Wyróżniamy następujące materiały:

 • ALSIFLEX-1260, -1400 i -1430 – włókna glinokrzemianowe.
 • ALSIFLEX-1600 – włókno polikrystaliczne na bazie mulitu i korundu.

Mata ceramiczna wysokotemperaturowa HT/ ALSIFLEX odznacza się:

 • małym ciężarem
 • niskim przewodnictwem cieplnym i pojemnością ciepła
 • wysoką odpornością termiczną, chemiczną
 • wytrzymałością na wstrząsy cieplne
 • prostotą użytkowania
 • brakiem przewodnictwa elektrycznego
 • praktyczną, gotową formą w postaci wielu gotowych prefabrykatów

Mata ceramiczna wysokotemperaturowa- znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle jako:

 • wyłożenia ogniotrwałe
 • izolacje urządzeń AGD
 • a także do wielu zastosowań w przemyśle petrochemicznym, motoryzacyjnym i lotniczym

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU

 


AL-BLOCK-, ALPACK- i AL-FORM – WYSOKOTEMPERATUROWE MODUŁY CERAMICZNE 1260°C do 1600°C

Opis materiału:

modul_ceramicznyAL-BLOCK, AL-PACK i AL-FORM to doskonały rodzaj lekkiej maty wysokotemepraturowej, opartej na włóknie ceramicznym. AL-FLEX zostały stworzone z myślą o rozwiązaniu problemu wykonania warstwy pracującej pieców i urządzeń o skomplikowanej geometrii, trudnych warunkach termicznych i mechanicznych. Dzięki właściwemu ułożeniu warstw materiału włóknistego, mata ceramiczna może być stosowana w różnych warunkach.

Rodzaje modułów wysokotemperaturowych:

 • AL-FLEX posiada unikalny system włókien z poddanym kierunkiem prostopadłym do powierzchni wyłożenia. Poszczególne bloki mogą zostać zamocowane dzięki wykorzystaniu specjalistycznych klejów (AL-BLOCK,H oraz -D) do pancerza stalowego, wykładziny ogniotrwałej lub też kotwione mechanicznie.
 • AL-BLOCK są to odpowiednio ułożone bloki gotowe do montażu (moduły włókniste), które składają się z wielu odrębnych pasm włókien, sprężonych i opakowanych w tkaninę.
 • AL-PACK Gotowe do montażu osobne pasma włókien.
 • AL-FORM Gotowe do montażu zestawy pasm tworzących założone kształty.

AL-BLOCK, AL-PACK i AL-FORM odznaczają się:

 • małym ciężarem
 • niskim przewodnictwem cieplnym i pojemnością ciepła
 • wysoką odpornością termiczną, chemiczną
 • wytrzymałością na wstrząsy cieplne, erozję gazową
 • praktycznymi rozwiązaniami w postaci geometrycznych na łukach, narożach, przewężeniach
 • brakiem odwróconego przepływu gorących gazów
 • prostym montażem

AL-BLOCK, AL-PACK i AL-FORM znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu jako:

 • izolacja wysokotemperaturowa o lekkiej konstrukcji
 • wyłożenie ogniotrwałe (bez mostków cieplnych)
 • wyposażenie do spalania, bloki palników, pokrywy pieców indukcyjnych, piece do odpuszczania szkła
 • w przemyśle stalowniczym (Piece do obróbki cieplnej, podgrzewacze wstępne i pokrywy kadzi, piece do obróbki cieplnej, pokrywy i uszczelnienia pieców wgłębnych, wyłożenia nagrzewnic i reformerów)
 • w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym (Sufity i ściany pieców etylenowych, wyłożenia pieców do pirolizy, sufity i ściany pieców reformerowych, wyłożenia kotłów)
 • w przemyśle energetycznym (wyłożenia kanałów, systemy odzyskiwania ciepła z pary, izolacja kotłów, wyłożenia kominów)

 

HT1260 / P-FORM, P-FELT -1260°C, -1430°C i -1600°C FORMOWANE PRÓŹNIOWO PŁYTY WYSOKOTEMPERATUROWE I KSZTAŁTKI Z WŁÓKNA CERAMICZNEGO, 1260°C do 1800°C

Opis materiału:

promaform_promafelt_cv1260HT 1250 / P-FORM to formowane próżniowo, twarde płyty wysokotemperaturowe i kształtki wykonane z włókna ceramicznego. Dzięki jednorodnej strukturze i lekkiej formie stanowią doskonały rodzaj materiału izolacyjnego, odznaczającego się dużą odpornością termiczną. Produkt doskonale sprawdza się przy budowie nowoczesnych izolacji wysokotemperaturowych i zaawansowanych urządzeń termicznych.

Płyta izolacyjna HT1250 / P-FORM odznacza się:

 • wyjątkową jednorodnością i odpowiednią twardość struktury
 • wysoką wytrzymałością termiczną, chemiczną
 • wytrzymałością na wstrząsy cieplne przy pracy urządzeń pracujących okresowo i urządzeń mobilnych
 • dobrą stabilność wymiarową w czasie pracy
 • niskim przewodnictwem cieplnym i pojemnością ciepła
 • możliwością łączenia różnych rodzajów włókien
 • podatnością na obróbkę
 • dostępnością materiałów o różnych gęstościach.
 • prostą aplikacją
 • wyłożeniem

Płyta wysokotemperaturowa HT1250 / P-FORM znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu jako:

 • warstwa pracująca podczas ogrzewania gazowego lub ogrzewania olejem lekkim oraz przy wysokich szybkościach przepływu mediów gazowych
 • materiał nośny dla spirali grzejnych
 • uszczelniacz (zamiennik azbestu)
 • tygle izolacyjne i do topnienia, koryta spustowe, rynny
 • dukty gazów
 • przenośniki rolkowe w piecach przemysłowych
 • świetny wypełniacz szczelin dylatacyjnych

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU

 


WŁÓKNO HT 1100 – WŁÓKNO CERAMICZNE LUZEMwłókna ceramiczne luzem

Włókno termoizolacyjne luzem jest produktem ceramicznym surowym, to luźna mieszanina nieregularnie zorientowanych włókien o różnej długości.
Jest to materiał bez dodatku spoiw, wstępnie wyżarzany w procesie produkcyjnym. Włókno ceramiczne luzem nie powoduje emisji dymu czy zapachu podczas pierwszego wygrzewania.
Zachowuje swoją oryginalną strukturę delikatnych włókien do wysokości maksymalnej temperatury zastosowania.

Właściwości:
Wśród najważniejszych właściwości włókien ceramicznych luzem należy wymienić:

 • Stabilność w wysokich temperaturach i duża odporność na szoki cieplne.
 • Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
 • Niską przewodność cieplną oraz niski współczynnik akumulacji ciepła.
 • Nie zawiera lepiszczy lub czynników korozyjnych, odporność antykorozyjna.
 • Doskonała absorpcja dźwięków.
 • Sprężystość w wysokich temperaturach

Materiały ogniotrwałe na bazie włókien ceramicznych znane są od kilkudziesięciu lat i nadal są intensywnie modernizowane. Umożliwiły kilkukrotnie zmniejszenie masy izolacji pieców przemysłowych, zmniejszenie ilości odpadów, obniżenie strat ciepła i emisji szkodliwych gazów.
Niewątpliwie są nowoczesnym, ekologicznym a zarazem ekonomicznym rozwiązaniem, z olbrzymim potencjałem rozwojowym w przemyśle i energetyce.

Obszary zastosowań:
Włókno luzem to surowiec do produkcji wyrobów końcowych np. płyty, papier, kształtki itp. To podstawowy materiał do produkcji różnorodnych produktów ogniotrwałych. Wykonuje się nim naprawy izolacji wymurówki ogniotrwałej bez przerywania ruchu pieca.

 • Materiał uszczelniający do bieżących napraw izolacji oraz wypełnienie nierówności, wgłębień, rys i pęknięć w tradycyjnej wymurówce ogniotrwałej.
 • Sypkie wypełnienie izolacyjne do złożonych przestrzeni i obszarów trudno dostępnych.
 • Izolacja termiczna, która może być ubijana w piecach różnego typu.
 • Służy do filtrowana gorących gazów.
 • Izolacja akustyczna i elektryczna.
 • Włókno zbrojeniowe do betonów oraz cementów izolacyjnych.

Bezpłatna wycena

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas