POROGEL PLUS PYROGEL (PYROŻEL)

POROGEL PLUS PYROGEL (PYROŻEL)

Iizolacja od -200 do 650 stopni.

Jest materiałem stosowanym w wysokich temperaturach do 650 °C.

POROGEL Plus Pyrogel jest znakomitym rozwiązaniem dla wielu systemów typu pipe-in-pipe (rura w rurze), może być on również stosowany przy wydobyciu ropy naftowej z szelfu. Począwszy od ochrony przed pożarem i wybuchem na platformach wydobywczych po ochronę innych elementów podwodnych.

Przewodnictwo termiczne blankietów POROGEL Plus Pyrogel nie ma sobie równych, jest materiałem hydrofobowym, a gdy doda się do tego korzyści takie jak oszczędność miejsca(materiał 3mm, 5mm, 8mm, 10mm), całkowity koszt instalacji oraz oszczędność w kosztach logistyki, blankiety aerożelowe są dobrą alternatywą dla innych materiałów izolacyjnych.

Przy wykorzystaniu blankiety POROGEL Plus Pyrogel zamiast wełny mineralnej, wydajność pomostów rurowych rośnie do 28% do 56%.

Owijanie rur izolacją POROGEL Plus Pyrogel pozwala na szybką, precyzyjną naprawę zniszczonej izolacji. Zniszczona izolacja jest droga oraz niebezpieczna.

Brak konserwacji powoduje:

  • zwiększone zużycie energii
  • zwiększona emisja do środowiska
  • podwyższona wrażliwość na warunki atmosferyczne
  • powstawanie korozji pod izolacją
  • narażone bezpieczeństwo poprzez wyeksponowane powierzchnie
  • większe zużycie wody w elektrowniach parowych

 

Bezpłatna wycena

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas