pyrogel aerogel aerożel

Mata Aerogel – Porogel Plus Pyrogel

POROGEL Plus Pyrogel – AEROŻEL – izolacja od -200 do 650 stopni

POROGEL Plus Pyrogel – jest materiałem stosowanym w wysokich temperaturach do 650 °C.

POROGEL Plus Pyrogel jest znakomitym rozwiązaniem dla wielu systemów typu pipe-in-pipe (rura w rurze), może być on również stosowany przy wydobyciu ropy naftowej z szelfu.Począwszy od ochrony przed pożarem i wybuchem na platformach wydobywczych po ochronę innych elementów podwodnych.

Przewodnictwo termiczne blankietów POROGEL Plus Pyrogel nie ma sobie równych,jest materiałem hydrofobowym, a gdy doda się do tego korzyści takie jak oszczędność miejsca(materiał 3mm, 5mm, 8mm, 10mm), całkowity koszt instalacji oraz oszczędność w kosztach logistyki, blankiety aerożelowe są dobrą alternatywą dla innych materiałów izolacyjnych.

Przy wykorzystaniu blankiety POROGEL Plus Pyrogel zamiast wełny mineralnej, wydajność pomostów rurowych rośnie do 28% do 56%.

Owijanie rur izolacją POROGEL Plus Pyrogel pozwala na szybką, precyzyjną naprawę zniszczonej izolacji.Zniszczona izolacja jest droga oraz niebezpieczna.Brak konserwacji powoduje:
pyrogel wlaściwości

  • – zwiększone zużycie energii
  • – zwiększona emisja do środowiska
  • – podwyższona wrażliwość na warunki atmosferyczne
  • – powstawanie korozji pod izolacją
  • – narażone bezpieczeństwo poprzez wyeksponowane powierzchnie
  • – większe zużycie wody w elektrowniach parowych

 

 

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ