IZOLACJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO 1000 ST C

IZOLACJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO 1000 ST C

Opis materiału:

D-TEC to krzemianowo-wapniowa ceramika techniczna.Produkty bezazbestowe.Dobre izolatory termiczne i elektryczne.Odporne na pękanie i stabilne do temperatury 1000°C.Ze względu na swoją jednorodną strukturę, D-TEC jest bardzo podatny na obróbkę mechaniczną i produkcję precyzyjnych elementów.

 

Zalety i właściwości:

Wysoka wytrzymałość mechaniczna,doskonała obrabialność i dostępność, stabilność do temperatury 1000°C, izolacyjność cieplna, wysoka wytrzymałość elektryczna i odporność łukowa, powierzchnia wolna od pyłu, bezazbestowe i bezpieczne w znaczeniu higieny pracy.

 

Obszary zastosowań:

Konstrukcje pieców, włączając specjalne części pieców indukcyjnych,zespoły obwodów elektrycznych i bezpieczne technologie, konstrukcje maszyn i aparatur, technologie przetwórstwa, izolacje cieplne i elektryczne np. komory łukowe.

 

Obszary przemysłowe:

Przemysł obróbki metali, konstrukcje pieców przemysłowych szczególnie pieców indykcyjnych, przemysł petrochemiczny, przemysł spożywczy, przemysł szklarski, konstrukcje samolotów i pojazdów, szczególnie pojazdy szynowe.

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU

 


 

M-LITE – IZOLACYJNE PŁYTY KRZEMIANOWO WAPNIOWE DLA METALURGII NIEŻELAZNEJ do 1000°C

Opis materiału:

monaliteM-LITE to krzemianowo-wapniowa ceramika techniczna o gęstości 700 do 1000 kg/m3. M-LITE już od lat jest standardowym materiałem stosowanym w przemyśle odlewniczym, konstrukcjach pieców i w wielu innych obszarach przemysłu przetwórczego.M-LITE IN-1 jest standardowym materiałem przeznaczonym do pracy z ciekłym metalem do temp. 850°C, ma niski skurcz termiczny.M-LITE IN-1-A posiada maksymalną wytrzymałość i stabilność wymiarową do temp. 1000°C.M-LITE IN4 to materiał wzmocniony włóknem węglowym, specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do produkcji kształtek do odlewania aluminium do temp. 850°C.

 

Zalety i właściwości:

Niezwilżalne i chemicznie inertne w bezpośrednim kontakcie z licznymi niezależnymi metalami i stopami.Niereaktywne ze środkami poślizgowymi i smarami takimi jak grafit albo azotek boru.Chemicznie trwałe w neutralnych i zasadowych mediach.Niskie przewodnictwo cieplne.Wysoka odporność termiczna i wysoka wytrzymałość mechaniczna.Nie zawiera azbestu, alfa-kwarcu i tlenku żelaza.

 

Obszary zastosowań:

Urządzenie i odlewnicze dla metali nieżelaznych:do transportu, dystrybucji i odlewania w ciągłych lub okresowych procesach formowania.Konstrukcje pieców,obudowy przenoszące obciążenia, wyłożenia bezpośredniego kontaktu z metalem oraz elementy konstrukcji poddawane dużym obciążeniom termicznym i/lub mechanicznym, przemysł chemiczny i przetwórczy:kołnierze, uszczelki, przekładki,pierścienie,tulejki,rury podporowe,koryta.

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU


 

PROMALIGHT MIKROPOROWATE PŁYTY IZOLACYJNE 500°C do 1000°C

Opis materiału:

 • PromalightPROMALIGHT-500 to mikroporowate płyty izolacyjne na bazie szkła boro krzemianowego, nie zawierają organiki ani spoiw.
 • PROMALIGHT-850 i PROMALIGHT 1000 to sztywne, mikroporowate płyty izolacyjne obustronnie laminowane folią aluminiową. Płyty te nie zawierają włókna ceramicznego.
 • PROMALIGHT-310 to mikroporowata płyta izolacyjna w postaci „sandwicza” która posiada z obu stron powierzchnie wermikulitowe i zintegrowany rdzeń.
 • PROMALIGHT-320 to mikroporowata płyta izolacyjna w osłonie folii polietylenowej (PE).
 • PROMALIGHT-330 to mikroporowata warstwowa płyta izolacyjna posiadająca z jednej lub dwu stron folię mikową.
 • PROMALIGHT- FP to elastyczne, mikroporowate płyty izolacyjne – mikroporowaty rdzeń sprasowany pomiędzy dwoma warstwami papieru ceramicznego, całość pokryta są folią termokurczliwą.

 

Zalety i właściwości:

Najniższe przewodnictwo cieplne spośród materiałów izolacyjnych, wysoka odporność termiczna, brak spoiw organicznych, toksykologicznie nieszkodliwy, zwiększona wytrzymałość na zginanie,A1- niepalny.

 

Obszary zastosowań:

Tylna izolacja pieców i urządzeń przemysłowych np. piece do wypału ceramiki, piece szklarskie, zasilacze, nadlewy, aparatura chemiczna,Izolacja kadzi i innych urządzeń odlewniczych
Bardzo efektywna izolacja sprzętu AGD, kotłów, pieców z ogrzewaniem trzonowym, pieców akumulacyjnych.

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNĄ PRODUKTU

POBIERZ KATALOG W WERSJI ANGIELSKIEJ

 


 

PK-SIL LEKKIE IZOLACYJNE PŁYTY WYSOKOTEMPERATUROWE KRZEMIANOWO WAPNIOWE, 1000°C DO 1100°C

Opis materiału:

promasilPK-SIL, to lekkie krzemianowo-wapniowe płyty izolacyjne wysokotemperaturowe – nie zawierają azbestu. Są idealnym materiałem na tylną warstwę izolacyjną dla monolitycznych wyłożeń z betonów oraz wymurówek z prostek ogniotrwałych. Niska odporność na wstrząsy cieplne w zasadzie wyklucza użycie w warstwie pracującej. PK-SIL-A jest materiałem o wysokiej wytrzymałości i specjalnie przeznaczonym dla przemysłu aluminium.

 

Zalety i właściwości:

Niskie przewodnictwo cieplne wysoka odporność cieplna niski skurcz termiczny niska gęstość odporność na gazy (CO, NH3, H2, N2 i CH4) brak siarki bardzo niska zawartość Fe2O3

 

Obszary zastosowań:

Płyty i prefabrykaty z materiału PK-SIL mają szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych, a szczególnie w konstrukcji urządzeń termicznych:

 • Przemysł metalurgiczny: piece do wytopu, piece do obróbki cieplnej.
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe.
 • Przemysł szklarski: wanny szklarskie, kanały chłodzące.
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła, separatory (cyklony).
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny: jednostki krakingu, reaktory.

POBIERZ KARTĘ TECHNICZNA PRODUKTU

Bezpłatna wycena

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas